BẢNG GIÁ CHO THUÊ TÀU THAM QUAN CHỢ NỔI CÁI RĂNG 2018


BẢNG GIÁ CHO THUÊ TÀU THAM QUAN CHỢ NỔI CÁI RĂNG 2018
  • Tham quan chợ nổi Cái Răng
  • Tham quan lò hủ tiếu Quê Tôi
  • Tham quan điểm dừng chân Khởi My
  • Tham quan vườn trái cây Bà Hiệp
TUYẾN THAM QUAN THỜI GIAN LOẠI TÀU
10C 20C 30C 40C
Chợ nổi Cái Răng 1h30 500K 600K 750K 850K
Chợ nổi Cái Răng – Lò hủ tiếu Quê Tôi 2h30 600K 700K 850K 950K
Chợ nổi Cái Răng – Điểm dừng chân Khởi My (Siêu thị đặc sản miền tây) 2h30 600K 700K 850K 950K
Chợ nổi Cái Răng – Vườn trái cây Bà Hiệp (Miệt vườn) 4h00 700K 800K 950K 1.050K
Chợ nổi Cái Răng – Lò hủ tiếu Quê Tôi – Điểm dừng chân Khởi My (Siêu thị đặc sản miền tây) – Vườn trái cây Bà Hiệp (Miệt vườn) 6h00 800K 900K 1.050K 1.150K

 

Chia sẻ !
Video